Profile » mev Estie Barnard


 Personal Details

Title mev
First Name Estie     Send Email
Surname Barnard
Gender Female
HPCSA Reg No PS0096024
Nursing Council
Bar Council
Law Society

Membership Profile

Membership TypeMember with Registration as a Medico-Legal Practitioner
Date Joined2017-05-26
Available as an Expert Witness?No
Available as a Medico Legal Attorney?No
Available as an Medico Legal Advocate?No
Profile VisibilityPublic

Samla Verified Medical Mediator

Samla Verified Medical Mediator?No
Health Sector Commercial Mediator?No
Technical Medico-Legal Mediator (Personal Injury)?No
Technical Medico-Legal Mediator (Clinical Negligence)?No
Name of institution/s in which I was trained in mediation.
Name of authority that has (authorities that have) accredited me as a mediator.
I would like to be invited to observe Medical Mediations No
I am willing to provide my services free of charge for pilot projects No
My normal fees for mediation services per hour R0.00
My normal fees for mediation services per day R0.00

Contact Details

Cellphone Number *** *** ****
Web Address

Social Media

Skype Name Estie Barnard
Linkedin Name
Facebook Name Estie Barnard

Work / Business Info

Work Tel No 0562124352
Work Address Netkroon Medical Centre Room 6
North Road
Kroonstad
9499
City/Town Kroonstad
Province Free State

Qualifications

Highest Education Level Industrial Psychology (Master's Degree)

Professions

Healthcare
  • Industrial Psychologist

Additional Info ...

Fields of Interest Counselling, Trauma Intervention Career Counselling, Conflict Facilitation, Group Facilitation
Short CV  
Verwerf die grade BA, BA Honns en MA (Bedryfsielkunde) by die PU vir CHO. Was 14 jaar in diens van die SAPD in Potchefstroom (Sielkundige Dienste), waar sy diens verrig het as psigometris. Sy was die Area Hoof vir Sielkundige Dienste in die Mooirivier Area. Bedank in 2006 uit die SAPD en aanvaar diens as Menslike Hulpbronbestuurder by ‘n apteekmaatskappy in Carletonville. Sluit in Mei 2007 by Johan Landman aan en praktiseer sedertdien as Sielkundige in Kroonstad. In 2013 begin sy ’n praktyk op haar eie langs Kroon Hospitaal. Het al kursusse in hipnoterapie gedoen en gebruik hipnoterapie op daaglikse basis in praktyk. Is gedurende 1999 opgelei in die gebruik en toepassing van die Myers Briggs Type Indicator. Gedurende 2011 woon sy ‘n Mind Moves ® praatjie by, en begin in 2012 na keuring by die Mind Moves ® Instituut met opleiding as Gevorderde Mind Moves ® Instrukteur. Sy kwalifiseer in November 2012 as Mind Moves ® instrukteur, en gedurende April 2013 as Gevorderde Mind Moves ® Instrukteur. Is opgelei in die gebruik van die Psychological Fitness Index (Workwell University of the North West).

« Back Send Email